Logo

Colofon


Voorwaarden voor het gebruik van deze website

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van deze website van Verder. Door deze website te bezoeken of de informatie op deze website te gebruiken, aanvaardt de gebruiker automatisch deze voorwaarden.

Informatie disclaimer

Deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. De informatie op deze website is op geen enkele wijze bedoeld als advies. De informatie op deze website wordt door de Verder Group met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. De Verder Group kan echter niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie op deze website. Aan de informatie op deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. De Verder Group aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie en/of schade tengevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.

De website van verderliquids.com kan verwijzingen en/of hyperlinks bevatten naar websites van derden. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruiker en te goeder trouw geselecteerd door de Verder Group. De Verder Group geeft geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van dergelijke websites.

Intellectueel eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, tekst, afbeeldingen, logo's, foto's en illustraties op deze website en op de lay out en vormgeving van deze website rusten bij de Verder Group en/of haar licentiegevers. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website voor niet-persoonlijk gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verder niet toegestaan.

Het aanbrengen van hyperlinks naar (enige pagina op) de website van Verder is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van de Verder Group. De Verder Group zal geen toestemming verlenen voor het aanbrengen van een hyperlink indien de inhoud, uitstraling of reputatie van de gastsite zich naar het oordeel van de Verder Group slecht verdraagt met de naam, reputatie, diensten of producten van de Verder Group of de inhoud van deze website.